Language of document :

A Tartu Ringkonnakohus (Észt Köztársaság) által 2009. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Novo Nordisk AS kontra Ravimiamet

(C-249/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Tartu Ringkonnakohus

Az alapeljárás felei

Felperes: Novo Nordisk AS

Alperes: Ravimiamet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi (módosított és kiegészített) irányelv1 87. cikkének (2) bekezdését, hogy annak hatálya az orvosi szaklapokból vagy más tudományos munkákból származó olyan idézetekre is kiterjed, amelyeket a gyógyszer rendelésére jogosult személyeknek szóló gyógyszerreklám tartalmaz?

Úgy kell-e értelmezni az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi (módosított és kiegészített) irányelv 87. cikkének (2) bekezdését, hogy az tiltja olyan állítások gyógyszerreklámban történő közzétételét, amelyek ellentétben állnak a gyógyszer alkalmazási előírásával, de nem követeli meg azt, hogy a gyógyszer alkalmazási előírása tartalmazza a gyógyszerreklámban foglalt valamennyi állítást, vagy azt, hogy ezek levezethetők legyenek az alkalmazási előírásban megadott adatokból?

____________

1 - HL L 311, 67. o.