Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Tartu Ringkonnakohus (Eesti Vabariik) 7. juulil 2009 - Novo Nordisk AS versus Ravimiamet

(Kohtuasi C-249/09)

Kohtumenetluse keel: eesti keel

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tartu Ringkonnakohus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Novo Nordisk AS

Kostja: Ravimiamet

Eelotsuse küsimused

a)    Kas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi     2001/83/EÜ1 inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse     eeskirjade kohta (koos muudatuste ja täiendustega) artikkel 87 lõiget 2 tuleb     tõlgendada selliselt, et see laieneb ka meditsiiniajakirjadest või muudest     teadustöödest pärinevatele tsitaatidele, mis sisalduvad ravimi väljakirjutamise     õigust omavatele isikutele suunatud ravimireklaamis?

b)    Kas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi     2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse     eeskirjade kohta (koos muudatuste ja täiendustega) artikkel 87 lõiget 2 tuleb     tõlgendada selliselt, et see keelab avaldada ravimireklaamis väiteid, mis on     vastuolus ravimi omaduste kokkuvõttega, kuid ei nõua, et kõik ravimireklaamis     sisalduvad väited peaks sisalduma ravimi omaduste kokkuvõttes või olema     kokkuvõttes loetletud andmetest tuletatavad?

____________

1 - EÜT L 311, lk 67: ELT eriväljaanne 13/27, lk 69