Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. června 2009 - Locchi v. Komise

(Věc F-78/08)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání.

____________

1 - Úř. věst. C 301, 22.11.2008, s. 66.