Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. juni 2009 - Locchi mod Kommissionen

(Sag F-78/08) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 301 af 22.11.2008, s. 66.