Language of document :

2009 m. birželio 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Locchi prieš Komisiją

(Byla F-78/08)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 301, 2008 11 22, p. 66.