Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 4. jūnija rīkojums - Locchi/Komisija

(lieta F-78/08)1

Tiesvedības valoda - franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 301, 22.11.2008., 66. lpp.