Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta' Ġunju 2009 - Locchi vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-78/08)1

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 301, 22.11.2008 p. 66.