Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. júna 2009 - Locchi/Komisia

(vec F-78/08)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci v dôsledku zmieru.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 301, 22.11.2008, s. 66.