Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. junija 2009 - Locchi proti Komisiji

(Zadeva F-78/08)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL L 301, 22.11.2008, str. 66.