Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 juni 2009 - Locchi mot kommissionen

(Mål F-78/08)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 301 den 22.11.2009 s.66