Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

27. června 2007

Věc F-127/06

H

v.

Rada Evropské unie

„Smírné narovnání z iniciativy Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se H domáhá zrušení rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2006 o jeho automatickém odchodu do důchodu z důvodu invalidity.

Rozhodnutí: Věc F-127/06 H v. Rada je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. H ponese třetinu vlastních nákladů řízení. Rada ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení H.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl.87 odst. 5druhý pododstavec ačl. 98 první pododstavec)