Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

27. juuni 2007

Kohtuasi F-127/06

H

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles H palub tühistada nõukogu 15. märtsi 2006. aasta otsus, millega ta saadeti nõukogu algatusel invaliidsuse tõttu pensionile.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑127/07: H vs. nõukogu Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Jätta H kanda üks kolmandik tema kohtukuludest. Jätta nõukogu kanda lisaks tema enda kohtukuludele kaks kolmandikku H kohtukuludest.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 87 lõike 5 teinelõik ja artikli 98 esimene lõik)