Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

27 päivänä kesäkuuta 2007

Asia F-127/06

H

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:          EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa H vaatii neuvoston 15.3.2006 tekemän päätöksen, jolla hänet siirrettiin viran puolesta työkyvyttömyyseläkkeelle, kumoamista

Ratkaisu: Asia F‑127/06, H vastaan neuvosto, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. H vastaa yhdestä kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan. Neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa H:n oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Virkamiestuomioistuimessa tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 5 kohdan toinen alakohta ja 98 artiklan ensimmäinen kohta)