Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER

VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

27 juni 2007

Zaak F‑127/06

H

tegen

Raad van de Europese Unie

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA en strekkende tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van 15 maart 2006 om verzoekster wegens invaliditeit ambtshalve te pensioneren.

Beslissing: Zaak F‑127/06, H/Raad, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. H draagt één derde van haar eigen kosten. De Raad draagt zijn eigen kosten en twee derde van de kosten van H.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van het geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 87, lid 5, tweede alinea, en 98, eerste alinea)