Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI

A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

27 iunie 2007

Cauza F‑127/06

H

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului – Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care H solicită anularea deciziei Consiliului din 15 martie 2006 prin care s‑a dispus pensionarea din oficiu a acesteia pentru invaliditate

Decizia: Radiază cauza F‑127/06, H/Consiliul, din registrul Tribunalului. H suportă o treime din propriile cheltuieli de judecată. Consiliul suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de H.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 87 alin. (5) al doilea paragraf și art. 98 primul paragraf]