Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 27 juni 2007

Mål F-127/06

H

mot

Europeiska unionens råd

”Förlikning efter initiativ från personaldomstolen – Avskrivning”

Saken:      Talan väckt av H enligt artikel 236 EG och artikel 152 EA med yrkande om ogiltigförklaring av rådets beslut av den 15 mars 2006 att på eget initiativ sjukpensionera H.

Avgörande:      Mål F‑127/06, H mot rådet, avskrivs. H ska bära en tredjedel av sin rättegångskostnad. Rådet ska bära sin rättegångskostnad och ersätta två tredjedelar av H:s rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 87.5 andra stycket och 98 första stycket)