Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

25. května 2007

Věc F-92/06

Magdalena Antas

v.

Rada Evropské unie

„Smírné vyřešení sporu při neformální schůzce – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Antas domáhá zrušení rozhodnutí Rady ze dne 9. září 2005, kterým byla zamítnuta její žádost o náhradu škody, dále, aby byla uložena Radě náhrada škody, která jí byla způsobena tím, že byla opožděně pojištěna v systému belgického sociálního zabezpečení a jinými pochybeními orgánu, jakož i toho, aby účastníci řízení byli vyzváni se v krátké lhůtě dohodnout na výši dlužné náhrady škody.

Rozhodnutí: Věc F‑92/06 Antas v. Rada je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Náklady řízení budou uhrazeny v souladu s dohodou uzavřenou mezi účastníky řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné vyřešení sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 87 odst. 5 druhý pododstavec a čl. 98 první pododstavec; rozhodnutí Rady 2004/752, čl. 3 odst. 4)