Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

25. maj 2007

Sag F-92/06

Magdalena Antas

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Forlig indgået under et uformelt møde – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Magdalena Antas har nedlagt påstand om, at Rådets afgørelse af 9. september 2005 om afslag på hendes ansøgning om erstatning annulleres, at Rådet tilpligtes at erstatte det tab, hun har lidt som følge af, at hun sent er blevet tilsluttet den belgiske socialsikringsordning, og andre fejl, som institutionen har begået, samt at parterne opfordres til inden for en kort frist at blive enige om et erstatningsbeløb.

Udfald: Sag F-92/06, Antas mod Rådet, slettes af Rettens register. Sagens omkostninger fordeles i overensstemmelse med parternes aftale herom.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – forlig indgået i sagen for Personaleretten – slettelse af registeret

(Rettens procesreglementart. 87, stk. 5, andet afsnit, og art. 98, første afsnit; Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)