Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

της 25ης Μαΐου 2007

Υπόθεση F-92/06

Magdalena Antas

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

«Φιλικός διακανονισμός που επήλθε κατά τη διάρκεια άτυπης συσκέψεως – Διαγραφή»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η M. Antas ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την απόρριψη του αιτήματός της περί αποζημιώσεως, να υποχρεωθεί το Συμβούλιο να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα λόγω της καθυστερημένης ασφαλίσεώς της στο βελγικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως και λόγω άλλων πταισμάτων του θεσμικού οργάνου, καθώς και να κληθούν οι διάδικοι να καταλήξουν σε συμφωνία, εντός σύντομης προθεσμίας, ως προς το ποσό της οφειλόμενης αποζημιώσεως.

Απόφαση: Η υπόθεση F‑92/06, Antas κατά Συμβουλίου, διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Τα δικαστικά έξοδα κατανέμονται βάσει της συναφθείσας μεταξύ των διαδίκων συμφωνίας.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Προσφυγή-αγωγή – Φιλικός διακανονισμός της διαφοράς ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης – Διαγραφή από το πρωτόκολλο

(ΚανονισμόςΔιαδικασίαςτουΠρωτοδικείου, άρθρα 87 § 5, εδ. 2, και 98, εδ. 1· απόφαση2004/752 του Συμβουλίου, άρθρο3 §4)