Language of document : ECLI:EU:F:2007:94

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER

VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

25 mei 2007

Zaak F‑92/06

Magdalena Antas

tegen

Raad van de Europese Unie

„Minnelijke regeling tot stand gekomen tijdens informele bijeenkomst – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 236 EG en 152 EA en ertoe strekkende om het besluit van de Raad van 9 september 2005 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om vergoeding nietig te verklaren, de Raad te veroordelen haar de schade te vergoeden die zij heeft geleden door de te late aansluiting bij het Belgische socialezekerheidsstelsel en andere fouten van de instelling alsmede partijen te verzoeken op korte termijn een regeling te treffen over het bedrag van de verschuldigde vergoeding.

Beslissing: Zaak F‑92/06, Antas/Raad, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Er wordt beslist over de kosten overeenkomstig de door partijen getroffen regeling.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van het geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg, art. 87, lid 5, tweede alinea, en 98, eerste alinea; besluit 2004/752 van de Raad, art. 3, lid 4)