Language of document : ECLI:EU:F:2007:88

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A DOUA A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

24 mai 2007

Cauza F‑95/05 AJ

N

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Asistență judiciară”

Obiectul: Cerere prin care N solicită acordarea asistenței judiciare, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis      mutandis Tribunalului Funcției Publice, în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142), până la intrarea în vigoare a propriului regulament de procedură

Decizia: Admite cererea formulată de N de acordare a asistenței judiciare. Avocatului care asistă persoana interesată îi va fi achitată, pe bază de înscrisuri justificative și până la concurența sumei de 2 000 de euro, o sumă corespunzătoare cheltuielilor efectuate de N de la data introducerii cererii de acordare a asistenței judiciare. Pentru a asigura reprezentarea lui N este desemnat avocatul I. Kletzlen.

Sumarul ordonanței

Procedură – Cerere de acordare a asistenței judiciare gratuite – Cheltuieli acoperite

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 94 și 95; Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3 alin. (4)]

Din articolele 94 și 95 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță rezultă că asistența judiciară trebuie, în principiu, să fie rezervată acoperirii cheltuielilor de judecată efectuate fie concomitent cu introducerea cererii de asistență, fie ulterior introducerii acesteia. Într‑adevăr, în lipsa unor circumstanțe speciale, posibilitatea de a acoperi retroactiv, prin intermediul asistenței judiciare, cheltuielile efectuate înainte de această dată nu ar fi conformă literei și spiritului articolelor menționate și nici nu ar fi în interesul unei bune administrări a justiției. Pentru cheltuielile efectuate înainte de introducerea cererii de acordare a asistenței se prezumă, până la proba contrară, că solicitantul nu s‑a aflat în imposibilitatea de a le suporta și că, prin urmare, una dintre condițiile de acordare a asistenței judiciare nu este îndeplinită.

(a se vedea punctul 16)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 3 aprilie 2006, Hassan/Consiliul și Comisia, T‑49/04 AJ, punctul 21, 27 octombrie 2006, Othman/Consiliul și Comisia, T‑318/01 AJ, punctul 31