Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

11 май 2007 година

Дело F-2/06

Luigi Marcuccio

срещу

Комисия на Европейските общности

„Длъжностни лица — Социално осигуряване — Осигуряване за злополука и професионално заболяване — Трудова злополука — Прекратяване на процедурата по прилагане на член 73 от Правилника“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Marcuccio иска отмяна на решението на Комисията да прекрати процедурата във връзка с отпускането на предвидените в член 73 от Правилника за длъжностните лица плащания, които г‑н Marcuccio трябвало да получи вследствие на претърпяната от него злополука на 10 септември 2003 г.

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Понятие

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Прекратяването на процедура води до увреждащ акт само когато институцията отхвърли искането, а не когато заявителят оттегли искането си или се откаже от него.

(вж. точка 28)