Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

11. května 2007

Věc F-2/06

Luigi Marcuccio

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Sociální zabezpečení – Pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání – Pracovní úraz – Ukončení řízení podle článku 73 služebního řádu“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se L. Marcuccio domáhá zrušení rozhodnutí Komise o zastavení řízení, jehož předmětem je přiznání dávek stanovených v článku 73 služebního řádu, na něž má právo v důsledku úrazu, který utrpěl dne 10. září 2003.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem

(Služební řád, články 90 a 91)

Zastavení řízení vede k rozhodnutí, kterým se nepříznivě zasahuje do právního postavení, pouze tehdy, jestliže je důsledkem zamítnutí žádosti orgánem, nikoli však v případě, že žadatel v řízení nepokračoval.

(viz bod 28)