Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

PERSONALERETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

11. maj 2007

Sag F-2/06

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Tjenestemænd – social sikring – ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring – arbejdsulykke – indstilling af en procedure om anvendelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 73«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at indstille proceduren vedrørende tildeling af ydelser i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 73, som han skulle have krav på efter den ulykke, han var udsat for den 10. september 2003.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

Den omstændighed, at en procedure indstilles, indebærer kun en bebyrdende afgørelse, hvis årsagen hertil er, at institutionen har afslået kravet, og ikke, hvis ansøgeren opgiver proceduren.

(jf. præmis 28)