Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 11ης Μαΐου 2007

Υπόθεση F-2/06

Luigi Marcuccio

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπάλληλοι – Κοινωνική ασφάλιση – Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών – Εργατικό ατύχημα – Περάτωση της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 73 του ΚΥΚ»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής να περατώσει τη διαδικασία με αντικείμενο τη χορήγηση των παροχών του άρθρου 73 του ΚΥΚ που του οφείλονται κατόπιν ατυχήματος που υπέστη στις 10 Σεπτεμβρίου 2003.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Οι διάδικοι φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Προσφυγή – Βλαπτική πράξη – Έννοια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

Η περάτωση διαδικασίας συνεπάγεται βλαπτική απόφαση μόνον αν αποτελεί συνέπεια της απορρίψεως της αιτήσεως από το θεσμικό όργανο και όχι της εγκαταλείψεως της διαδικασίας από τον αιτούντα.

(βλ. σκέψη 28)