Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

11. mai 2007

Kohtuasi F-2/06

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus – Tööõnnetus – Personalieeskirjade artikli 73 kohaldamise menetluse lõpetamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub tühistada komisjoni otsus lõpetada menetlus, mille ese oli personalieeskirjade artiklis 73 ette nähtud hüvitiste maksmine, millele L. Marcucciol on tema väitel õigus 10. septembril 2003 toimunud õnnetuse tõttu.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Menetluse lõpetamise otsus kujutab endast isikut kahjustavat otsust vaid siis, kui see seisneb institutsiooni poolt kaebuse tagasilükkamises, mitte hageja poolt menetlusest loobumises.

(vt punkt 28)