Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

11 päivänä toukokuuta 2007

Asia F-2/06

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sosiaaliturva – Tapaturma- ja ammattitautivakuutus – Työtapaturma – Henkilöstösääntöjen 73 artiklan soveltamista koskevan menettelyn päättäminen 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Marcuccio vaatii komission sen päätöksen kumoamista, jolla päätetään menettely, joka koskee henkilöstösääntöjen 73 artiklassa säädettyjen sellaisten etuuksien myöntämistä, joihin hänellä olisi oikeus 10.9.2003 aiheutuneen tapaturman seurauksena

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Menettelyn päättäminen ei johda virkamiehelle vastaiseen päätökseen tämän itse luovuttua menettelystä, vaan asia on näin ainoastaan silloin, kun päättäminen johtuu siitä, että toimielin on hylännyt virkamiehen esittämän hakemuksen.

(ks. 28 kohta)