Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gegužės 11 d.

Byla F‑2/06

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Socialinė apsauga – Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų draudimas – Nelaimingas atsitikimas darbe – Procedūros pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį užbaigimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo panaikinti Komisijos sprendimą nutraukti procedūrą dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnyje numatytų išmokų, susijusių su ieškovui 2003 m. rugsėjo 10 d. įvykusiu nelaimingu atsitikimu.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Sprendimas užbaigti procedūrą yra asmens nenaudai priimtas sprendimas tik tuomet, kai institucija atmeta prašymą, o ne kai pareiškėjas atsisako procedūros.

(žr. 28 punktą)