Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2007. gada 11. maijā

Lieta F‑2/06

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana – Nelaimes gadījums darbā – Civildienesta noteikumu 73. panta piemērošanas procedūras izbeigšana

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Marcuccio lūdz atcelt Komisijas lēmumu izbeigt procedūru, kuras mērķis bija piešķirt Civildienesta noteikumu 73. pantā paredzētos naudas pabalstus, kas viņam pienācās pēc nelaimes gadījuma, kurā viņš cieta 2003. gada 10. septembrī

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Procesa izbeigšana var būt nelabvēlīgs lēmums tikai tad, ja tā rodas tādēļ, ka iestāde ir noraidījusi celto prasību, un nevis tad, ja prasītājs atsakās turpināt procesu.

(skat. 28. punktu)