Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

11 mai 2007

Cauza F‑2/06

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari – Securitate socială – Asigurare pentru accidente și boli profesionale – Accident de muncă – Încetarea procedurii de aplicare a articolului 73 din statut”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Marcuccio solicită anularea deciziei Comisiei de a înceta procedura având drept obiect acordarea prestațiilor prevăzute la articolul 73 din Statutul funcționarilor, care i‑ar fi datorate în urma accidentului suferit la 10 septembrie 2003

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Act care lezează – Noțiune

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Încetarea unei proceduri nu poate fi calificată drept decizie care lezează decât dacă este rezultatul unei respingeri a cererii de către instituție, iar nu al renunțării la procedură de către solicitant.

(a se vedea punctul 28)