Language of document : ECLI:EU:F:2007:82

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 11. maja 2007

Zadeva F-2/06

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Socialna varnost – Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in zavarovanje za primer poklicne bolezni – Nesreča pri delu – Konec postopka o uporabi člena 73 Kadrovskih predpisov“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero L. Marcuccio predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije o koncu postopka, katerega predmet je bila odobritev denarnih dajatev iz člena 73 Kadrovskih predpisov, ki se mu dolgujejo zaradi nesreče, v kateri se je poškodoval 10. septembra 2003.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Konec postopka vodi do odločbe, ki posega v položaj, samo če zahtevo zavrne institucija, in ne, če postopek opusti vlagatelj.

(Glej točko 28.)