Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

8 päivänä toukokuuta 2007

Asia F-84/06 AJ

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: Hakemus, jossa Marcuccio vaatii maksutonta oikeudenkäyntiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti sovelletaan soveltuvin osin virkamiestuomioistuimeen tämän viimeksi mainitun työjärjestyksen voimaantuloon asti, 94 artiklan nojalla; hakemus on tehty ennen kanteen nostamista virkamiestuomioistuimessa

Ratkaisu: Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus hylätään.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus – Myöntämisedellytykset

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 2 kohta ja 96 artiklan 1 kohta; neuvoston päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)