Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

8 mai 2007

Cauza F‑84/06 AJ

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Asistență judiciară”

Obiectul: Cerere prin care domnul Marcuccio solicită să i se admită beneficiul asistenței judiciare, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului Funcției Publice în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142), până la intrarea în vigoare a regulamentului de procedură al acestuia, cerere prezentată anterior introducerii unei acțiuni în fața Tribunalului

Decizia: Respinge cererea de asistență judiciară.

Sumarul ordonanței

Procedură – Cerere de acordare gratuită a asistenței judiciare – Condiții de acordare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 94 alin. (2) și art. 96 alin. (1); Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3alin. (4)]