Language of document : ECLI:EU:F:2007:76

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2007. május 3.

F‑123/05. sz. ügy

Jean‑Marc Bracke

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Versenyvizsga – Belső versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – Versenyvizsga-kiírás – A szolgálati időre vonatkozó feltétel – Helyettesítő alkalmazott – A személyzeti szabályzat 27. cikke – A gondos ügyintézés elve – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben J.‑M. Bracke a kinevezésre jogosult hatóság 2005. szeptember 7‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasította a COM/PC/04 versenyvizsga nyomán próbaidős tisztviselőként történő alkalmazása mellőzéséről szóló 2005. április 21‑i bizottsági határozattal szemben benyújtott panaszát.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Belső versenyvizsgák – Vizsgára bocsátási feltételek

(Személyzeti szabályzat, 27. cikk, első bekezdés és 29. cikk (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Vizsgabizottság – Függetlenség – Korlátok

1.      A versenyvizsgák megszervezésének területén az intézményeket megillető mérlegelési jogkör gyakorlásának – különösen ami a vizsgára bocsátási feltételek meghatározását illeti – összeegyeztethetőnek kell lennie a személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdésében és 29. cikkének (1) bekezdésében foglalt, feltétlen érvényesülést kívánó rendelkezésekkel. A személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdése feltétlen érvényesülést kívánó jelleggel határozza meg a felvételi eljárások célját, és a személyzeti szabályzat 29. cikkének (1) bekezdése ugyanígy határozza meg az üres álláshelyek betöltésekor követendő eljárás kereteit. Következésképpen e mérlegelési jogkört mindig a betöltendő álláshoz kapcsolódó követelményeknek, általánosabb megközelítésben pedig a szolgálati érdeknek megfelelően kell gyakorolni.

A kinevezésre jogosult hatóság helyesen alkalmazza a személyzeti szabályzat 27. és 29. cikkét, amikor valamely belső versenyvizsgán való részvétel feltételeként tisztviselői minőségben vagy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alá tartozó egyéb alkalmazotti minőségben teljesített ötéves szolgálati időt ír elő, az intézményeknél helyettesítő alkalmazottként eltöltött időtartam kizárása mellett. E feltétel ugyanis lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a pályázók nem csupán szakmai tapasztalattal rendelkeznek, hanem bizonyították képességeiket a személyzeti szabályzatban és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekben előírt munkaviszonyokban, amelyek az alárendeltség, az értékelés és a fegyelem tekintetében eltérnek attól, amelybe a helyettesítő alkalmazottak tartoznak. E feltétel nem sérti az egyenlő bánásmód elvét sem, mivel alanyi körét tekintve egyrészt azok a személyek, akik helyettesítő alkalmazottként dolgoztak, másrészt azok, akik tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként tevékenykedtek, nincsenek összehasonlítható helyzetben.

(lásd a 45., 46., 49–52. és 56. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑214/99. sz., Carrasco Benítez kontra Bizottság ügyben 2000. november 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑257. o. és II‑1169. o.) 53. és 57. pontja, valamint T‑173/05. sz., Heus kontra Bizottság ügyben 2006. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑329. o. és II‑A‑2‑1695. o.) 37., 41., 42. és 44. pontja.

2.      A kinevezésre jogosult hatóság saját hatásköreinek gyakorlása során köteles jogilag hibátlan határozatokat hozni. Ezért nem köthetik a versenyvizsga-bizottság olyan határozatai, amelyek jogellenessége az ő saját határozataira is kihatna. Következésképpen abban az esetben, ha a versenyvizsga-bizottság jogosulatlanul bocsát vizsgára egy pályázót, majd veszi fel őt az alkalmassági listára, a kinevezésre jogosult hatóságnak olyan indokolt határozattal kell megtagadnia e pályázó kinevezését, amely lehetővé teszi a közösségi bíróság számára e határozat megalapozottságának megítélését.

A kinevezésre jogosult hatóság csak akkor vizsgálhatja a vizsgabizottság által a versenyvizsga pályázójának az alkalmassági listára való felvételére vonatkozóan hozott határozat jogszerűségét, amikor a tényleges felvétel kérdése felmerül, és semmi esetre sem akkor, amikor a vizsgabizottság közli vele az alkalmassági listát.

(lásd a 64. és 65. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 142/85. sz., Schwiering kontra Számvevőszék ügyben 1986. október 23‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3177. o.) 19. és 20. pontja;

az Elsőfokú Bíróság, T‑329/03. sz., Ricci kontra Bizottság ügyben 2005. március 16‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑69. o. és II‑315. o.) 35. pontja, valamint T‑306/04. sz., Luxem kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑263. o. és II‑1209. o.) 23. és 24. pontja.