Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2007. május 16.

F‑100/05. DEP. sz. ügy

Eleni Chatziioannidou

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy: Kereset, amelyben E. Chatziioannidou az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzata – amelyet az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2‑i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 333., 7. o.) 3. cikkének (4) bekezdése alapján mutatis mutandis alkalmazni kell a Közszolgálati Törvényszékre mindaddig, amíg ez utóbbi eljárási szabályzata hatályba nem lép – 92. cikkének (1) bekezdése alapján az F‑100/05. sz., Chatziioannidou kontra Bizottság ügyben 2006. november 14‑én hozott ítélettel (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑129. o. és II‑A‑1‑487. o.) összefüggő költségek megállapítását kéri.

Határozat:         A Közszolgálati Törvényszék a felperesnek az F‑100/05. sz. ügyben megtérítendő költségek összegét 10 222 euróban határozza meg.

Összefoglaló

Eljárás – Költségek – Megállapítás – Figyelembe veendő elemek

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont; 2004/752 tanácsi határozat, 3. cikk, (4) bekezdés)

A peres eljárással összefüggésben végzett munka mennyiségének a megtérítendő költségek meghatározása érdekében történő értékelését illetően a közösségi bíróságnak figyelembe kell vennie az ezen eljárás céljából objektív módon elengedhetetlennek tekinthető munkaórák összesített számát. E tekintetben a jogi képviselő tiszteletdíjának összege nem függhet az általa készített beadványok terjedelmétől. A beadvány tömörsége ugyanis tükrözheti a bíróság és az ellenérdekű fél idejével takarékoskodni kívánó szerző rendszerező képességét, de utalhat gyorsan elvégzett munkára is. A beadvány rövidsége főszabály szerint nem értékelhető a beadványt készítő által végzett munka gyorsaságának vagy sommásságának jeleként.

(lásd a 23. és 24. pontot)

Hivatkozás:

Az Elsőfokú Bíróság T‑290/94. DEP. sz., Kaysersberg kontra Bizottság ügyben 1998. október 30‑án hozott végzésének (EBHT 1998., II‑4105. o.) 20. pontja, valamint T‑171/00. DEP. sz., Spruyt kontra Bizottság ügyben 2002. november 20‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑225. o. és II‑1127. o.) 29. pontja.