Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

16 mai 2007

Cauza F‑100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul: Cerere introductivă prin care doamna Chatziioannidou a formulat, în temeiul articolului 92 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului Funcției Publice, în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7), până la intrarea în vigoare a Regulamentului de procedură al acestuia din urmă, o cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată aferente Hotărârii din 14 noiembrie 2006 (F‑100/05, Chatziioannidou/Comisia, RecFP, p. I‑A‑1‑129 și II‑A‑1‑487)

Decizia: Stabilește cuantumul cheltuielilor de judecată recuperabile de reclamantă în cauza F‑100/05 la 10 222 de euro.

Sumarul ordonanței

Procedură – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Elemente ce trebuie luate în considerare

[Regulamentul de Procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 91 litera (b); Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3 alin. (4)]

În ceea ce privește aprecierea, în vederea evaluării cuantumului cheltuielilor recuperabile, a volumului muncii legat de procedura contencioasă, este de competența instanței comunitare să țină cont de volumul total de ore de muncă ce poate fi considerat drept indispensabil din punct de vedere obiectiv în scopul bunei desfășurări a acestei proceduri. În această privință, cuantumul onorariului unui avocat nu poate depinde de volumul memoriilor prezentate de acesta. Astfel, concizia memoriilor poate fi atât rezultatul unor aptitudini de sinteză ale autorului, care economisește din timpul de lucru al instanței și al părții adverse, cât și semnul unei munci rapide. În principiu, caracterul concis al unui memoriu nu se poate interpreta ca fiind rezultatul unei munci expeditive sau sumare a celui care îl întocmește.

(a se vedea punctele 23 și 24)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 30 octombrie 1998, Kaysersberg/Comisia, T‑290/94 DEP, Rec., p. II‑4105, punctul 20, 20 noiembrie 2002, Spruyt/Comisia, T‑171/00 DEP, RecFP, p. I‑A‑225 și II‑1127, punctul 29