Language of document : ECLI:EU:F:2007:83

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 16. maja 2007

Zadeva F-100/05 DEP

Eleni Chatziioannidou

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Postopek – Odmera stroškov“

Predmet: Tožba, s katero je E. Chatziioannidou na podlagi člena 92(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7) do začetka veljavnosti poslovnika tega sodišča, vložila predlog za odmero stroškov, povezanih s sodbo z dne 14. novembra 2006 (F-100/05, Chatziioannidou proti Komisiji, ZOdl. JU, str. I-A-1-129 in II-A-1-487).

Odločitev: Znesek stroškov, ki jih je treba povrniti tožeči stranki v zadevi F-100/05, se določi na 10.222 EUR.

Povzetek

Postopek – Stroški – Odmera – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 91(b); Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))

Sodišče Skupnosti mora pri presoji obsega dela, povezanega s spornim postopkom, zaradi ocene zneska povračljivih stroškov upoštevati skupno število delovnih ur, ki se lahko izkažejo za objektivno nujne za ta postopek. Pri tem znesek honorarjev svetovalca ne more biti odvisen od števila vlog, ki jih je vložil. Jedrnatost vlog je namreč lahko odraz sposobnosti za povzemanje, ki jih ima njihov avtor, ki varčuje z delovnim časom sodišča in nasprotne stranke, in znak hitrega dela. Kratkosti vloge načeloma ni mogoče obravnavati kot odraz hitrega ali jedrnatega dela osebe, ki jo pripravi.

(Glej točki 23 in 24.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. oktober 1998, Kaysersberg proti Komisiji, T‑290/94 DEP, Recueil, str. II‑4105, točka 20; 20. november 2002, Spruyt proti Komisiji, T‑171/00 DEP, RecFP, str. I‑A‑225 in II‑1127, točka 29.