Language of document : ECLI:EU:F:2007:65

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 16ης Απριλίου 2007

Υπόθεση F-82/05

Michel Thierry

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπάλληλοι – Προαγωγή – Μη εγγραφή στον πίνακα των προαγομένων υπαλλήλων – Περίοδος προαγωγών 2004 – Μόρια προτεραιότητας – Προσόν – Αρχαιότητα – Παραδεκτό»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο M. Thierry ζητεί, κυρίως, την ακύρωση του πίνακα των προαγομένων υπαλλήλων για την περίοδο προαγωγών 2004, (δημοσιευθείσα στις Διοικητικές Πληροφορίες αριθ. 130‑2004, της 30ής Νοεμβρίου 2004), καθόσον στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνεται το όνομα του προσφεύγοντος.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται εν μέρει ως προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει ως προδήλως αβάσιμη. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Προσφυγή – Έννομο συμφέρον

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

Ένας υπάλληλος δεν νομιμοποιείται να ασκήσει προσφυγή υπέρ του νόμου ή των κοινοτικών οργάνων και δεν μπορεί να επικαλεστεί, προς στήριξη προσφυγής ακυρώσεως, άλλους λόγους πλην των προσωπικών. Ως εκ τούτου, είναι προδήλως απαράδεκτη η προσφυγή υπαλλήλου με την οποία ζητείται η ακύρωση του πίνακα των προαγομένων στον ανώτερο βαθμό υπαλλήλων στο πλαίσιο περιόδου προαγωγών, στο μέτρο που ο πίνακας αυτός δεν περιλαμβάνει το όνομα του προσφεύγοντος, οσάκις ο εν λόγω προσφεύγων δεν αποδεικνύει το προσωπικό συμφέρον που αντλεί από την άσκηση της προσφυγής, αλλά επικαλείται απλώς τον μη σύννομο χαρακτήρα ορισμένων κατηγοριών μορίων προαγωγής, χωρίς ωστόσο να προσκομίζει, με τα υπομνήματά του, κανένα συγκεκριμένο στοιχείο όσον αφορά την προσωπική κατάστασή του κατά την οικεία περίοδο προαγωγών, όπως, ειδικότερα, τον αριθμό μορίων προαγωγής των εν λόγω κατηγοριών που του έχουν χορηγηθεί. Η διαπίστωση αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ο αριθμός των μορίων αυτών προκύπτει από έγγραφο προσαρτημένο στο παράρτημα του υπομνήματος αντικρούσεως, καθόσον στον προσφεύγοντα απόκειται να προσδιορίσει με τα υπομνήματά του το έννομο συμφέρον του και, ενδεχομένως, να παραπέμψει στα αντίστοιχα έγγραφα που προσάρτησε στο σχετικό παράρτημα.

(βλ. σκέψεις 30 και 33)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 30 Ιουνίου 1983, 85/82, Schloh κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1983, σ. 2105, σκέψη 14

ΠΕΚ: 22 Νοεμβρίου 2006, T‑436/04, Sanchez Ferriz κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑2‑273 και II‑A‑2‑1423, σκέψη 35· 23 Νοεμβρίου 2006, T‑422/04, Lavagnoli κατά Επιτροπής, που δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 31