Language of document : ECLI:EU:F:2007:65

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. balandžio 16 d.

Byla F‑82/05

Michel Thierry

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą – 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Pirmenybės balai – Nuopelnai – Darbo stažas – Priimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Thierry prašo, visų pirma, panaikinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą (paskelbtas 2004 m. lapkričio 30 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 130‑2004) tiek, kiek į šį sąrašą neįtraukta ieškovo pavardė.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Pareigūnas negali pareikšti ieškinio teisės ar institucijų interesais, o ieškinį dėl panaikinimo gali pagrįsti tik su juo asmeniškai susijusiais kaltinimais. Todėl pareigūno ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti pareigūnų, kurių pareigos per paaukštinimo procedūrą paaukštinamos į aukštesnį lygį, sąrašą tiek, kiek į šį sąrašą neįtraukta ieškovo pavardė, yra akivaizdžiai nepriimtinas, kai ieškovas nenurodo, kodėl jis asmeniškai suinteresuotas pareikšti ieškinį, o tik teigia, kad tam tikros paaukštinimo balų kategorijos yra neteisėtos, tačiau rašytinėse pastabose nepateikia jokios konkrečios informacijos apie savo asmeninę situaciją atitinkamoje pareigų paaukštinimo procedūroje, kaip antai, visų pirma, šiose kategorijose jam skirtų paaukštinimo balų skaičius. Tokios išvados negali paneigti tai, kad šių paaukštinimo balų skaičių galima nustatyti iš dokumento, pridėto prie atsiliepimo į ieškinį, nes rašytinėse pastabose ieškovas turi įrodyti, jog jis suinteresuotas pareikšti ieškinį, ir prireikus pateikti nuorodą į atitinkamą priede esančią informaciją.

(žr. 30 ir 33 punktus)

Nuoroda:

1983 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo sprendimo Schloh prieš Tarybą, 85/82, Rink. p. 2105, 14 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2006 m. lapkričio 22 d. Sprendimo Sanchez Ferriz prieš Komisiją, T‑436/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑273 ir II‑A‑2‑1423, 35 punktas; 2006 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Lavagnoli prieš Komisiją, T‑422/04, Rink. p. II‑0000, 31 punktas.