Language of document : ECLI:EU:F:2007:65

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

16 aprilie 2007

Cauza F‑82/05

Michel Thierry

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari — Promovare — Neînscriere pe lista funcționarilor promovați — Exercițiul de promovare 2004 — Puncte de prioritate — Merit — Vechime — Admisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Thierry solicită, în principal, anularea listei funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de promovare 2004 (publicată în Informații administrative nr. 130‑2004 din 30 noiembrie 2004), în măsura în care această listă nu include numele său

Decizia: Respinge acțiunea în parte ca fiind în mod vădit inadmisibilă și în parte ca fiind în mod vădit nefondată. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonaței

Funcționari — Acțiune — Interesul de a exercita acțiunea

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Un funcționar nu este abilitat să acționeze în interesul legii sau al instituțiilor și poate invoca, în susținerea unei acțiuni în anulare, numai motivele care îl privesc personal. Prin urmare, o acțiune formulată de un funcționar prin care se urmărește anularea listei funcționarilor promovați într‑un grad superior în cadrul exercițiului de promovare este inadmisibilă în măsura în care această listă nu conține numele reclamantului, în cazul în care acesta nu a indicat interesul său personal de a formula acțiunea, limitându‑se să invoce nelegalitatea anumitor categorii de puncte de promovare, fără a furniza însă în actele sale niciun element concret privind situația sa personală în raport cu exercițiul de promovare în cauză, precum, în special, numărul de puncte de promovare din categoriile menționate pe care le‑a primit. O astfel de constare nu poate fi repusă în discuție prin faptul că numărul acestor puncte de promovare ar reieși dintr‑un document anexat memoriului în apărare, întrucât reclamantului îi revine sarcina de a caracteriza, în documentele prezentate, interesul său de a acționa și, dacă este cazul, de a face trimitere la elementele corespunzătoare prezentate în anexă.

(a se vedea punctele 30 și 33)

Trimitere la:

Curte: 30 iunie 1983, Schloh/Consiliul, 85/82, Rec., p. 2105, punctul 14

Tribunalul de Primă Instanță: 22 noiembrie 2006, Sanchez Ferriz/Comisia, T‑436/04, RecFP, p. I‑A‑2‑273 și II‑A‑2‑1423, punctul 35; 23 noiembrie 2006, Lavagnoli/Comisia, T‑422/04, punctul 31