Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

25 април 2007 година

Дело F-50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

срещу

Комисия на Европейските общности

„Длъжностни лица — Оценка — Доклад за развитие на кариерата — Процедура за оценяване за 2001/2002 г. — Общи разпоредби за изпълнението на член 43 от Правилника — Член 26 от Правилника“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 EA, с която г‑жа Lebedef-Caponi иска да се отмени докладът за развитието на кариерата ѝ за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г.

Решение: Отменя доклада за развитието на кариерата на г‑жа Lebedef-Caponi за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г. Осъжда Комисията да заплати съдебните разноски.

Резюме

Актовe на институциите — Оттегляне — Незаконосъобразни актове — Обхват при процесуално нарушение

Когато реши да оттегли даден акт поради допуснато при приемането му процесуално нарушение, както и когато постанови решение, заместващо друго, което е отменено от общностния съд поради процесуално нарушение, администрацията има право да проведе отново цялото производство по приемане, без да се ограничава до необходимото за отстраняване на установеното нарушение. Следователно ако при оттеглянето на акт администрацията ясно увери заинтересованото лице, че ще започне производството по приемане ab initio, тя не може, без да наруши принципа на защита на оправданите правни очаквания, да не изпълни задължението, което е поела, като ограничи обхвата на оттеглянето само до фазите на производството, които са се развили незаконосъобразно.

(вж. точки 38, 45 и 46)