Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

25. dubna 2007

Věc F-50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Hodnocení – Posudek o vývoji služebního postupu – Hodnotící období 2001/2002 – Obecná prováděcí ustanovení k článku 43 služebního řádu – Článek 26 služebního řádu“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se M. Lebedef-Caponi domáhá zrušení posudku o vývoji jejího služebního postupu za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002.

Rozhodnutí: Posudek o vývoji služebního postupu M. Lebedef-Caponi za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002 se zrušuje. Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Akty orgánů – Zrušení vlastního aktu – Protiprávní akty – Rozsah v případě vady řízení


Rozhodne-li správa o zrušení svého aktu z důvodu, že jeho přijímání bylo stiženo vadou řízení, nebo nahrazuje-li rozhodnutí, které bylo zrušeno soudem Společenství z důvodu vady řízení, má možnost zopakovat celý postup, kterým je akt přijímán, aniž by se musela omezit pouze na odstranění zjištěné vady. Proto pokud správa, ruší-li svůj akt, formálně ujistí dotčeného, že postup, kterým je akt přijímán, od počátku zopakuje, nemůže se, aniž by porušila zásadu ochrany legitimního očekávání, odklonit od svého závazku a omezit rozsah, v jakém je akt rušen, pouze na ty fáze postupu, které byly stiženy vadou.

(viz body 38, 45 a 46)