Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a treia)

25 aprilie 2007

Cauza F‑50/06

Maddalena Lebedef‑Caponi

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Exercițiul de evaluare 2001/2002 — Dispoziții generale de punere în aplicare a articolului 43 din statut — Articolul 26 din statut”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Lebedef‑Caponi solicită anularea raportului privind evoluția carierei sale pentru perioada 1 iulie 2001-31 decembrie 2002

Decizia: Anulează raportul privind evoluția carierei doamnei Lebedef‑Caponi pentru perioada 1 iulie 2001-31 decembrie 2002. Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Acte ale instituțiilor — Revocare — Acte nelegale — Sferă de aplicare în cazul unui viciu de procedură

Atunci când administrația decide să revoce un act din cauza unui viciu care afectează procedura de adoptare a acestuia, la fel ca și atunci când înlocuiește o decizie anulată de instanța comunitară pentru un viciu de procedură, aceasta poate desfășura din nou, în întregime, procedura de adoptare, fără a se limita la ceea ce este necesar pentru acoperirea viciului constatat. Prin urmare, dacă, atunci când decide revocarea unui act, administrația asigură formal persoana interesată că va relua ab initio procedura de adoptare, administrația nu poate, fără încălcarea principiului protecției încrederii legitime, să revină asupra angajamentului limitând sfera revocării numai la fazele procedurale afectate de nelegalitate.

(a se vedea punctele 38, 45 și 46)