Language of document : ECLI:EU:F:2007:70

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 25. aprila 2007

Zadeva F-50/06

Maddalena Lebedef-Caponi

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2001/2002 – Splošne določbe za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov – Člen 26 Kadrovskih predpisov“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero M. Lebedef-Caponi predlaga razglasitev ničnosti svojega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002.

Odločitev: Karierno ocenjevalno poročilo M. Lebedef-Caponi za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002 se razglasi za nično. Komisija nosi stroške postopka.

Povzetek

Akti institucij – Odprava – Nezakoniti akti – Obseg v primeru kršitve postopka

Kadar se uprava odloči za odpravo akta zaradi kršitve postopka njegovega sprejetja in tudi ko nadomesti odločbo, ki jo je sodišče Skupnosti razglasilo za nično zaradi kršitve postopka, ima možnost, da sama znova začne celoten postopek sprejetja, ne da bi se omejila na tisto, kar se zahteva zaradi popravka ugotovljene kršitve. Zato, če da uprava z odpravo akta zainteresirani osebi uradno zagotovilo, da bo znova začela postopek sprejetja, ne more brez kršitve načela varstva zaupanja v pravo spremeniti sprejete zaveze, s tem ko omeji obseg odprave akta samo na faze postopka, ki so bile nezakonite.

(Glej točke 38, 45 in 46.)