Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. balandžio 25 d.

Byla F‑59/06

Petrus Kerstens

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Terminas skundui paduoti – Vėlavimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo P. Kerstens prašo panaikinti 2004 m. jo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą, kurią 2005 m. liepos 11 d. pabaigė apeliacinis vertintojas, ir 2006 m. vasario 6 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmestas jo skundas dėl 2004 m. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 ir 43 straipsniai bei 90 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Pateikimo data

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

1.      Tam, kad apie sprendimą būtų tinkamai pranešta pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, reikia ne tik to, kad jis būtų perduotas jo adresatui, bet ir kad adresatas turėtų galimybę veiksmingai susipažinti su jo turiniu. Darytina išvada, kad tuo atveju, kai pareigūnas elektroniniu būdu informuojamas apie tai, kad buvo priimtas sprendimas, kuriuo jo vertinimo ataskaita tapo galutine, ir kad jį galima rasti institucijos vidinėje informacinėje sistemoje, terminas skundui ar ieškiniui paduoti prasideda nuo tada, kai suinteresuotas asmuo prisijungia prie šios sistemos, atsidaro su jo ataskaita susijusią rinkmeną ir taip gali veiksmingai susipažinti su jo turiniu.

Šiuo atžvilgiu negalima kelti abejonių dėl susipažinimo datų ir valandų, kurios matomos iš įrašų apie prisijungimus prie vidinės informacinės sistemos, patikimumo remiantis vien teiginiais, kad kyla manipuliavimo duomenimis pavojus, nebent šie rimti kaltinimai grindžiami pakankamai tiksliais, nuosekliais ir reikšmingais įrodymais, susijusiais su konkretaus atvejo aplinkybėmis.

(žr. 34–36 punktus)

Nuoroda:

1976 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo Jänsch prieš Komisiją, 5/76, Rink. p. 1027, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2005 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Bravo-Villasante prieš Komisiją, T‑507/04, Rink. VT p. I‑A‑361 ir II‑1609, 29 punktas; 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, Rink. p. II‑4137, 121 punktas.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad skundas yra „paduotas“ ne tuomet, kai jis išsiunčiamas institucijai, bet tuomet, kai ši instituciją jį gauna.

(žr. 39 punktą)

Nuoroda:

1981 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimo Michel prieš Parlamentą, 195/80, Rink. p. 2861, 8 ir 13 punktai.

1991 m. rugsėjo 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Lacroix prieš Komisiją, T‑54/90, Rink. p. II‑749, 28 ir 29 punktai.

2006 m. gegužės 15 d. Tarnautojų Teismo sprendimo Schmit prieš Komisiją, F‑3/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑9 ir II‑A‑1‑33, 28 punktas.