Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

25 aprilie 2007

Cauza F‑59/06

Petrus Kerstens

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari — Evaluare — Raport asupra evoluției carierei — Termenul pentru depunerea unei reclamații — Tardivitate — Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Kerstens solicită anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru anul 2004, astfel cum a fost finalizat la 11 iulie 2005 de evaluatorul de apel, precum și a deciziei din 6 februarie 2006 a autorității împuternicite să facă numiri prin care a fost respinsă reclamația sa formulată împotriva raportului asupra evoluției carierei pentru anul 2004

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari — Acțiune — Reclamație administrativă prealabilă — Termene

[Statutul funcționarilor, art. 25, 43 și art. 90 alin. (2)]

2.      Funcționari — Acțiune — Reclamație administrativă prealabilă — Data depunerii

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2)]

1.      Pentru ca o decizie să fie notificată în mod corespunzător în sensul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, trebuie nu numai ca aceasta să fi fost comunicată destinatarului său, ci și ca acesta să fi fost în măsură să ia cunoștință în mod util de conținutul său. Rezultă că, în cazul în care un funcționar primește informația, transmisă pe cale electronică, potrivit căreia a fost adoptată decizia prin care a fost definitivat raportul de evaluare a acestuia și potrivit căreia această decizie este accesibilă în sistemul informatic intern al instituției, termenul pentru depunerea unei reclamații și cel pentru formularea unei acțiuni încep să curgă din momentul în care persoana interesată accesează acest sistem, deschide dosarul informatic referitor la raportul său și poate astfel lua cunoștință în mod util de conținutul acestuia.

În această privință, fiabilitatea datelor și a orelor la care a avut loc consultarea, astfel cum reies din evidența accesului la sistemul informatic intern, nu poate fi pusă la îndoială numai pe baza unor afirmații referitoare la existența unui risc de manipulare a datelor, fără ca aceste acuzații grave să se bazeze pe indicii suficient de precise, de concordante și de pertinente, în raport cu împrejurările speței.

(a se vedea punctele 34-36)

Trimitere la:

Curte: 15 iunie 1976, Jänsch/Comisia, 5/76, Rec., p. 1027, punctul 10

Tribunalul de Primă Instanță: 23 noiembrie 2005, Bravo‑Villasante/Comisia, T‑507/04, RecFP, p. I‑A‑361 și II‑1609, punctul 29; 19 octombrie 2006, Buendía Sierra/Comisia, T‑311/04, Rec., p. II‑4137, punctul 121

2.      Articolul 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor trebuie interpretat în sensul că reclamația este „depusă” nu în momentul în care este trimisă instituției, ci în momentul în care este primită de aceasta din urmă.

(a se vedea punctul 39)

Trimitere la:

Curte: 26 noiembrie 1981, Michel/Parlamentul European, 195/80, Rec., p. 2861, punctele 8 și 13

Tribunalul de Primă Instanță: 25 septembrie 1991, Lacroix/Comisia, T‑54/90, Rec., p. II‑749, punctele 28 și 29

Tribunalul Funcției Publice: 15 mai 2006, Schmit/Comisia, F‑3/05, RecFP, p. I‑A‑1‑9 și II‑A‑1‑33, punctul 28