Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 25. aprila 2007

Zadeva F-59/06

Petrus Kerstens

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Rok za pritožbo – Zamuda – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero P. Kerstens predlaga razglasitev ničnosti svojega kariernega ocenjevalnega poročila za leto 2004, kakor ga je 11. julija 2005 finaliziral drugostopenjski ocenjevalec, in odločbe organa za imenovanja z dne 6. februarja 2006 o zavrnitvi njegove pritožbe zoper karierno ocenjevalno poročilo za leto 2004.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25, 43 in 90(2))

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Datum vložitve

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

1.      Da bi bila oseba pravilno uradno obveščena o odločitvi v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov, mora biti ne samo odločitev sporočena naslovniku, ampak mora naslovnik tudi biti v položaju, da se primerno seznani z njeno vsebino. Iz tega sledi, da v primeru, ko uradnik po elektronski pošti prejme informacijo, da je bila odločba, s katero je njegovo ocenjevalno poročilo postalo dokončno, sprejeta in je dostopna v internem informacijskem sistemu institucije, roki za pritožbo in tožbo tečejo od trenutka, ko zadevna oseba vstopi v ta sistem, odpre računalniško datoteko, ki se nanaša na njeno poročilo, in se tako lahko primerno seznani z njeno vsebino.

V zvezi s tem o zanesljivosti datumov in ur vpogleda, kot so razvidni iz zgodovine dostopa do internega informacijskega sistema, ni mogoče dvomiti samo na podlagi trditev o obstoju tveganja manipuliranja s podatki, ne da bi te resne obtožbe temeljile na dovolj natančnih, skladnih in upoštevnih dokazih, povezanih z okoliščinami zadeve.

(Glej točke od 34 do 36.)

Napotitev na:

Sodišče: 15. junij 1976, Jänsch proti Komisiji, 5/76, Recueil, str. 1027, točka 10;

Sodišče prve stopnje: 23. november 2005, Bravo‑Villasante proti Komisiji, T‑507/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑361 in II‑1609, točka 29; 19. oktober 2006, Buendía Sierra proti Komisiji, T‑311/04, ZOdl., str. II‑4137, točka 121.

2.      Člen 90(2) Kadrovskih predpisov je treba razlagati tako, da pritožba ni „vložena“, ko je poslana instituciji, ampak takrat, ko jo institucija prejme.

(Glej točko 39.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. november 1981, Michel proti Parlamentu, 195/80, Recueil, str. 2861, točki 8 in 13;

Sodišče prve stopnje: 25. september 1991, Lacroix proti Komisiji, T‑54/90, Recueil, str. II‑749, točki 28 in 29;

Sodišče za uslužbence: 15. maj 2006, Schmit proti Komisiji, F‑3/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑9 in II‑A‑1‑33, točka 28.