Language of document : ECLI:EU:F:2007:33

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

1. března 2007

Věc F-84/05

Wineke Neirinck

v.

Komise Evropských společenství

„Úředníci – Dočasný zaměstnanec – Přípustnost – Žádost ve smyslu čl. 90 odst. 1 služebního řádu – Zásada ochrany legitimního očekávání – Údajný příslib zaměstnání“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, ve které W. Neirinck požaduje zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí její žádosti směřující k přiznání náhrady škody a, bude‑li třeba, zrušení explicitního rozhodnutí o zamítnutí její stížnosti, jakož i přiznání náhrady za majetkovou i nemajetkovou škodu, která jí vznikla porušením údajného příslibu Komise zaměstnat ji v Disciplinárním a vyšetřovacím úřadu.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Zásady – Ochrana legitimního očekávání


Skutečnost, že osoba odpovědná za útvar měla kontakty s uchazečem o zaměstnání na místo dočasného zaměstnance za účelem prozkoumání možnosti jeho začlenění do jejího týmu a že projevila přání, aby byl takto začleněn, nezakládá, pokud jde o tohoto uchazeče, legitimní očekávání, co se týče jeho přijetí do zaměstnání, pokud z žádného dokumentu vydaného správou není patrný skutečný příslib přijetí do zaměstnání, nýbrž právě naopak byl dotyčný jinými úředníky příslušnými v oblasti přijímání do zaměstnání informován o pochybách týkajících se takové možnosti.

(viz body 81 až 85)