Language of document : ECLI:EU:F:2007:33

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 1. martā

Lieta F‑84/05

Wineke      Neirinck

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Pagaidu darbinieks – Pieņemamība – Lūgums Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta nozīmē – Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips – Iespējams apsolījums pieņemt darbā

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Neirinck lūdz atcelt netieši izteikto lēmumu noraidīt viņas prasību par zaudējumu atlīdzību un tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt tiešo lēmumu, ar kuru noraidīta viņas sūdzība, kā arī atlīdzināt zaudējumus par materiālo un morālo kaitējumu, ko viņa, iespējams, ir cietusi, Komisijai pārkāpjot iespējamo apsolījumu viņu pieņemt darbā Izmeklēšanas un disciplinārlietu birojā

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Principi – Tiesiskās paļāvības aizsardzība

Tas, ka kāda dienesta atbildīgais ir sazinājies ar kandidātu uz pagaidu darbinieka amatu, lai izpētītu iespēju iesaistīt viņu savā komandā, un darījis viņam zināmu savu vēlmi viņu iesaistīt, nerada kandidātam tiesisku paļāvību attiecībā uz viņa pieņemšanu darbā, ja neviens administrācijas izdots dokuments nesniedz patiesu apsolījumu pieņemt darbā, bet, gluži pretēji, citi ierēdņi, kuri ir kompetenti jautājumos par pieņemšanu darbā, ir informējuši ieinteresēto personu par šaubām saistībā ar šādu iespēju.

(skat. 81.–85. punktu)