Language of document : ECLI:EU:F:2007:33

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

1 martie 2007

Cauza F‑84/05

Wineke Neirinck

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari – Agent temporar – Admisibilitate – Cerere în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Statutul funcționarilor – Principiul protecției încrederii legitime – Pretinsă promisiune de recrutare”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Neirinck solicită anularea deciziei implicite de respingere a cererii sale de acordare de daune interese și, în măsura în care este necesar, a deciziei explicite de respingere a reclamației sale, precum și acordarea de daune interese pentru repararea prejudiciului material și moral pe care l‑ar fi suferit ca urmare a încălcării de către Comisie a pretinsei promisiuni de a o recruta în cadrul Oficiului de investigație și de disciplină

Decizia: Respinge acțiunea. Părțile suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Principii – Protecția încrederii legitime

Faptul că șeful unui serviciu a avut contacte cu un candidat la ocuparea unui post de agent temporar în vederea studierii posibilității de a‑l integra în echipa sa și că și‑a manifestat față de acesta dorința unei astfel de integrări nu face să nască, în persoana candidatului, o încredere legitimă în ceea ce privește recrutarea sa, în cazul în care niciun document emis de administrație nu prezintă o veritabilă promisiune de recrutare, ci, dimpotrivă, persoana interesată a fost informată de către alți funcționari competenți în materie de recrutare cu privire la îndoielile privind o astfel de posibilitate.

(a se vedea punctele 81-85)